Opzet onboarding strategie

Het ontwikkelen, implementeren en borgen van een onboarding strategie vraagt tijd en aandacht, zowel in middelen als capaciteit. Het is daarbij niet alleen een proces van de HR-afdeling, maar ook van de andere onderdelen van de organisatie (ICT, facilitair, secretariaat, teamleiders, afdelingen en teams, et cetera).

Een onboarding strategie beslaat een integraal plan van aanpak voor zowel het vinden, binden en behouden van medewerkers. Op basis van de SPP is het mogelijk om in kaart te brengen welke eisen worden gesteld aan de onboarding strategie. Het vinden, binden en behouden van bijvoorbeeld een sociotherapeut vraagt andere activiteiten van een organisatie dan het aantrekken en behouden van een specialist ouderengeneeskunde. Het is daarom essentieel te weten per functiegroep of cluster wat sleutelelementen voor hen zijn in deze drie onderdelen van onboarding.

Tips:

  • Breng in kaart wie betrokken moet zijn bij het ontwikkelen en implementeren van een onboarding strategie en bepaal hoe u deze mensen wilt betrekken.
    Leg goed het belang van onboarden uit, daar de nut en noodzaak niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Vraag hen naar wat zij belangrijk vinden voor nieuwe medewerkers of waar ze in de huidige situatie tegenaan lopen. Door deze dialoog te voeren met elkaar haalt u niet alleen input op voor de opzet van het onboardingsproces, maar creƫert u tegelijkertijd draagvlak voor een succesvolle implementatie. Koppel terug wat er met de inbreng van de betrokkenen gedaan is in het proces.
  • Maak een draaiboekje/overzicht met daarin de onderdelen van het onboardingsproces, bepaal wie per onderdeel de activiteiten uitvoert en maak eventueel iemand deelverantwoordelijk.
    Maak ook iemand verantwoordelijk voor de monitoring van het draaiboek als geheel om te voorkomen dat er na een enthousiaste start, het onboarden naar de achtergrond verdwijnt. Het schema in het figuur hieronder kan helpen een overzicht te maken wie betrokken zijn bij welke activiteiten. Start met het invullen van de functies die een rol hebben in de onboarding. Ga vervolgens per activiteit na welke functies betrokken zijn bij de activiteit. Geef dat aan door het vakje achter de activiteit in te kleuren en zet eventueel een naam in het vakje.

Download onderstaande schema [pdf]