Vitaliteit

Vitaliteit is een actueel thema voor het behouden van personeel. Vitale medewerkers met een gezonde leefstijl zitten beter in hun vel, zijn fysiek, mentaal en emotioneel beter in balans. Ze presteren beter en kunnen beter met verandering omgaan. Vitaliteit staat voor energie. Door de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te ondersteunen leveren medewerkers op lange termijn een positieve bijdrage aan een gezonde organisatie

Tips:

  • Organiseer een ‘rondetafelgesprek’ waarin medewerkers met leidinggevenden werken aan bewustwording en vitaliteit in het werk.
    Onderwerpen die hierin centraal staan zijn: Wat is de definitie van duurzame inzetbaarheid? Waarom is het van belang voor beide partijen? Wat betekent dit voor beide partijen? Hoe gaan we dit realiseren? Het doel van het gesprek is bewustwording en een gevoel van urgentie.
  • Dit kan onderdeel zijn van een teamdag waardoor er gewerkt wordt aan teambuilding en aan de vitaliteit van medewerkers.
  • Bied een programma van bijvoorbeeld een kwartaal of een jaar aan om doelstellingen op het gebied van vitaliteit te realiseren.
    Er zijn diverse programma’s en trainingen op het gebied van de mentale en fysieke loopbaan, verzuimbeleid en organisatie fitheid. Dit zijn trainingen voor zowel medewerkerkers als leidinggevenden of HR-medewerkers.
  • Gebruik onderzoeksinstrumenten om te meten waar de belangrijkste knelpunten zitten die effectief en duurzaam werken belemmeren.
    Vervolgens kunnen gericht interventies ingezet worden om effecten te bereiken en te meten.

Voorbeeld:

Een organisatie binnen de jeugdzorg heeft een projectmanager vitaliteit aangewezen. Zij leert mensen/medewerkers inzicht krijgen in hun vaste gewoontes, hoe ze beter slapen en gezonder eten en hoe ze meer voldoening en geluk uit je werk(dag) halen.